Välkommen till Lundquistgruppen

Måleri – Golv – Blästring – Industrigolv

Kräv mer av oss! Att komma i tid, att vara affärsmässig och att ta ansvar utan fusk är självklarheter. Till det krävs också engagemang och ett stort hjärta.
När du ser slutresultatet av vår insats och inser att allt du hade förväntat dig, och lite till, finns på plats – då har vi uppnått vår ambition. Från beställning och planering till utförande och kvalitetsuppföljning – varje arbetsmoment, ska vara kollat och klart. Det är strängt, men det hjälper oss mot vårt mål: att vara Umeås mest kvalitetsmedvetna golv-, blästring-, fasad- och målerifirma.

Miljöarbete

Vårt miljöarbete har en inriktning på att verksamheten skall bedrivas med så lite miljöpåverkande faktorer som möjligt, samt att vårt arbete strävar mot en ständig förbättring där vi utgör en miljöpåverkan.

Vi arbetar, i de fall då sådana finns att tillgå, med miljömärkta produkter.
Vårt mål är att leverantörer och entreprenörer levererar produkter enligt vår miljöpolicy. Vi strävar efter att minska utsläpp av lösningsmedel samt att hushålla med resurser, vatten och energi.

Vi skall, genom planerade inköp, begränsa uppkomsten av avfall, och arbeta med avfall som kan återvinnas, källsorteras och återanvändas till energi.
Vi uppfyller kraven och är certifierade enligt målarmästarnas miljöcertifiering.

Miljöarbete

Vårt miljöarbete har en inriktning på att verksamheten skall bedrivas med så lite miljöpåverkande faktorer som möjligt, samt att vårt arbete strävar mot en ständig förbättring där vi utgör en miljöpåverkan.

Vi arbetar, i de fall då sådana finns att tillgå, med miljömärkta produkter.
Vårt mål är att leverantörer och entreprenörer levererar produkter enligt vår miljöpolicy. Vi strävar efter att minska utsläpp av lösningsmedel samt att hushålla med resurser, vatten och energi.

Vi skall, genom planerade inköp, begränsa uppkomsten av avfall, och arbeta med avfall som kan återvinnas, källsorteras och återanvändas till energi.
Vi uppfyller kraven och är certifierade enligt målarmästarnas miljöcertifiering.

Offertförfrågan

Med hjälp av vår offertförfrågan kan du snabbt få återkoppling på pris 

Projekt

Se ett urval av våra projekt

Vill du vara en del av oss? – Vi söker alltid kompetent personal

Besök oss

Länsmansvägen 1
904 20 Umeå

Kontakt

090 - 141570

mikael.j@lmu.se

Tjänster

Måleri

Golv

Industrigolv

Blästring

Fasad och taktvätt

Företaget

Om Lundquist

Miljö

Media

Policys

För leverantörer

Kontakta oss

Offertförfrågan

Rot

© 2020 Lundquist AB - Hemsida & Design: CC Mediakonsult