Välkommen till Lundquistgruppen

Måleri – Golv – Blästring – Industrigolv

Kräv mer av oss! Att komma i tid, att vara affärsmässig och att ta ansvar utan fusk är självklarheter. Till det krävs också engagemang och ett stort hjärta.
När du ser slutresultatet av vår insats och inser att allt du hade förväntat dig, och lite till, finns på plats – då har vi uppnått vår ambition. Från beställning och planering till utförande och kvalitetsuppföljning – varje arbetsmoment, ska vara kollat och klart. Det är strängt, men det hjälper oss mot vårt mål: att vara Umeås mest kvalitetsmedvetna golv-, blästring-, fasad- och målerifirma.

Miljöarbete

Vårt miljöarbete har en inriktning på att verksamheten skall bedrivas med så lite miljöpåverkande faktorer som möjligt, samt att vårt arbete strävar mot en ständig förbättring där vi utgör en miljöpåverkan.

Vi arbetar, i de fall då sådana finns att tillgå, med miljömärkta produkter.
Vårt mål är att leverantörer och entreprenörer levererar produkter enligt vår miljöpolicy. Vi strävar efter att minska utsläpp av lösningsmedel samt att hushålla med resurser, vatten och energi.

Vi skall, genom planerade inköp, begränsa uppkomsten av avfall, och arbeta med avfall som kan återvinnas, källsorteras och återanvändas till energi.
Vi uppfyller kraven och är certifierade enligt målarmästarnas miljöcertifiering.

Miljöarbete

Vårt miljöarbete har en inriktning på att verksamheten skall bedrivas med så lite miljöpåverkande faktorer som möjligt, samt att vårt arbete strävar mot en ständig förbättring där vi utgör en miljöpåverkan.

Vi arbetar, i de fall då sådana finns att tillgå, med miljömärkta produkter.
Vårt mål är att leverantörer och entreprenörer levererar produkter enligt vår miljöpolicy. Vi strävar efter att minska utsläpp av lösningsmedel samt att hushålla med resurser, vatten och energi.

Vi skall, genom planerade inköp, begränsa uppkomsten av avfall, och arbeta med avfall som kan återvinnas, källsorteras och återanvändas till energi.
Vi uppfyller kraven och är certifierade enligt målarmästarnas miljöcertifiering.

Rotavdrag

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.
Du kan läsa mer om rot-avdrag här

BLÄSTRING?
INDUSTRIGOLV?
GOLV?
MÅLERI?
Behöver du hjälp med
Måleri
Golv
Industrigolv
Blästring
Slider

Projekt

Se ett urval av våra projekt

Jobba i ett modernt målarföretag med säte i Umeå.

Vi söker alltid kompetent personal. Är du intresserad av att jobba här?

Besök oss

Länsmansvägen 1
904 20 Umeå

Kontakt

090 - 141570

www@lmu.se

Tjänster

Måleri

Golv

Industrigolv

Blästring

Företaget

Om Lundquist

Vår organisation

Miljö

Policys

För leverantörer

Kontakta oss

Förfrågan

Rot

© 2020 Lundquist AB - Hemsida & Design: CC Mediakonsult