Scharinska Villan

Lundquist utför målningsarbeten åt Umeå Kommun på Scharinska Villan i Umeå.

Projektledare: Svante Näslund