Uträknare - invändigt
  • Rum & tjänster
  • Räkna ut kostnad
  • Godkänn min offert

Utrymme

Rumstyp
1
1
1
Önskade tjänster *

Tillval:

Målning tak ja/nej
Antal kvm (enligt angivna mått)
Målning fönster ja/nej
Ange antal fönster
Målning luckor ja/nej
Ange antal luckor
Målning karmar ja/nej
Ange antal karmar. Karmar täcker båda sidor av väggen.
Målning golvlist ja/nej
Antal löpmeter (enligt angivna mått)
Målning element ja/nej
Ange antal element
Målning dörrar ja/nej
Ange antal dörrar

I priset ingår:

OBS – det ingår inte tapeter i priset av tapetsering då dessa kan variera från 100 -1 900kr rullen.