Miljö

Här på LundquistGruppen pågår ett aktivt miljöarbete, och vi skall verka för en offensiv inställning till miljö och miljöfrågor. Vårt miljöarbete har en inriktning på att verksamheten skall bedrivas med så lite miljöpåverkande faktorer som möjligt, samt att vårt arbete strävar mot en ständig förbättring där vi utgör en miljöpåverkan.

Vi arbetar efter de lagar och regelverk som berör yttre miljö.

Vi arbetar, i de fall då sådana finns att tillgå, med miljömärkta produkter. Vårt mål är att leverantörer och entreprenörer levererar produkter enligt vår miljöpolicy. Vi strävar efter att minska utsläpp av lösningsmedel samt att hushålla med resurser, vatten och energi.

Vi skall, genom planerade inköp, begränsa uppkomsten av avfall, och arbeta med avfall som kan återvinnas, källsorteras och återanvändas till energi. Vi uppfyller kraven och är certifierade enligt målarmästarnas miljöcertifiering.