LEVERANTÖRER

För leverantörer

Fakturor kan med fördel e-postas som PDF till faktura@bygglet.se. Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn gäller.
Fakturan måste då fylla nedan angivna krav.

Referens

Alla fakturor måste innehålla information om vem som är vår referens.

Märkning:
Fakturor måste märkas med vårt projektnummer. Märkningen har syntaxen PXXXX där XXXX ersätts med projektnumret som angavs vid beställningen.
Ex. P2030

Adresser

Arne Lundquist Måleri
i Umeå AB

FE 9402
838 76 Frösön
SE556732847001

Mattor och Plattor
i Umeå AB

FE 9403
838 76 Frösön
SE556831077401

Arne Lundquist Golv och Industri i Umeå AB

FE 9404
838 76 Frösön
SE556672437201

Br. Westin
Specialbeläggningar

FE9449
83876 Frösön
SE556967151301

SLC Invest

Länsmansvägen 1
904 20 Umeå
556554-2874
inbox.lev.241611@arkivplats.se

Besök oss

Länsmansvägen 1
904 20 Umeå

Kontakt

090 - 141570

mikael.j@lmu.se

Tjänster

Måleri

Golv

Industrigolv

Blästring

Företaget

Om Lundquist

Vår organisation

Miljö

Media

Policys

För leverantörer

Kontakta oss

Förfrågan

Rot

© 2020 Lundquist AB - Hemsida & Design: CC Mediakonsult