Br. Westin Specialbeläggningar

Arne Lundquist Golv och Industri i Umeå AB förvärvar Br. Westin Specialbeläggninar i Ö-vik.